قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 22

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۲

چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم
مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت‌های تعیین شده عرضه‌نماید گرانفروشی محسوب شده و
متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
‌الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به
عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی
از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب
پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب
پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل
واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل
واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.
‌د – گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل
واحد به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل
واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

تحلیل – ماده ۲۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

گرانفروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی چنین تعریف شده است:
گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور قطعی.
گرانفروشی در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی چنین تعریف شده است:
عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهای بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در تعریف گران‌فروشی مقرر کرده است:
گران فروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.
علاوه بر تعاریف فوق عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع عمل منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت که به زیان خریدار باشد از موارد گرانفروشی محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *