‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 33

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۳۳

وزیر کشور گزارشهای ادواری شش‌ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و
ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد:
1 – مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط ( حاوی اجرا ، عدم
اجرا و یا نقض آنها )
2 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
3 – استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید
4 – پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند
(3) بالا.

تحلیل – ماده ۳۳ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *