بایگانی برچسب: lhni 6 rhk

ماده 6 قانون مجازات اسلامی

رسیدگی به جرم مستخدمان ایرانی یا خارجیانی که در رابطه با شغل مرتکب می شوند و افراد دارای مصونیت سیاسی بر اساس قانون ایران است.