وکالت غیر قضایی

وکالت غیر قضایی

وکالت غیر قضایی چیست؟

در راستای اجرای اختیاراتی که موکل می‌خواهد اجرای آن را به شخصی نیابت بدهد موکل حق دارد در خصوص حل مسائل اداری و مدنی خود تصمیم بگیرد. از قبیل مراجعه به سازمان‌ها و ادارات دولتی برای اجرای حقوق قانونی یا برای حل مسائل مرتبط با حقوق مالی و مالکیتی خود اقدام کند. مثل مراجعه به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری برای افتتاح یا برداشت از حساب و انجام امور مالی و ارزی از وکیل اداری استفاده نماید. این شخص با اختیاراتی که در وکالت‌نامه اداری دارد می‌تواند به‌صورت جامع یا مطلق و یا به‌صورت موردی یا مقید مبادرت به اجرای حقوق قانونی موکل در سازمان‌های دولتی و‌اداری نماید.

و همچنین در خصوص حل مسائل قضایی اگرچه وکیل اداری حق دخالت نداشته باشد. ولی با توجه به اختیاراتی که در وکالت‌نامه اعطایی از طرف موکل داشته می‌تواند نسبت به انتخاب وکیل دادگستری اعم از کارآموز وکالت، وکیل پایه دو و وکیل پایه‌یک استفاده نماید. اصولاً متن وکالت اداری بر اساس خواست موکل و مشاوره سردفتر اسناد رسمی تنظیم و در اختیار وکیل و‌ موکل قرار می‌گیرد. چنانچه لازم باشد دفتر اسناد رسمی یا مرجع تنظیم سند وکالت اداری یا مدنی به تعداد لزوم و با دریافت هزینه فتوکپی یا رونوشت آن را به وکیل و موکل تقدیم می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *