مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی

 برخی از دانش آموختگان رشته علوم انسانی در شهر مشهد با شرکت در کنکور انسانی سازمان سنجش جذب دانشکده های حقوق، فقه و مبانی حقوق دانشگاه هایی مثل دانشگاه فردوسی مشهد  یا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یا دانشگاه پیام نور و دانشگاه و موسسات عالی که  طی ۴ سال تحصیل در رشته حقوق به افراد دانشنامه لیسانس حقوق اعطا می نمایند.

آدرس مراکز پیش دانشگاهی و دبیرستان های مختص علوم انسانی در شهر مشهد به طور اختصاصی توسط آوای رهنما گردآوری شده است:

لیست دبیرستان های دخترانه

مشاهده لیست کامل دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی علوم انسانی شهر مشهد به همراه آدرس دقیق، لوکیشین روی نقشه (جهت تسهیل مسیریابی) و تلفن.

لیست دبیرستان های پسرانه

مشاهده لیست کامل دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی علوم انسانی شهر مشهد به همراه آدرس دقیق، لوکیشین روی نقشه (جهت تسهیل مسیریابی) و تلفن.