بایگانی برچسب: قانون شکار و صید

قانون شکار و صید

قانون شکار و صید مصوب 1346/03/16 با آخرین اصلاحات تا 1397/02/16 ماده ۱- برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای ‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است. ماده ۲– [به موجب قانون اصلاح قانون […]