بایگانی برچسب: 661 قانون مجازات اندام جنسی مرد

ساده خوان ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 661 قانون مجازات اسلامی قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود. تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، […]