بایگانی برچسب: 286 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 286 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 286 قانون مجازات

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد