بایگانی برچسب: کاهش مجازات مشاوره

ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 قانون مجازات با موضوع بررسی میزان مجازات در صدور حکم محکومیت بر مجازات جرایم متعدد که در صورتی که 3 جرم باشد حداکثر یا بیشتر از سه جرم نصف بعلاوه حداکثر مجازات تعیین می شود.