بایگانی برچسب: کارشناسی

ساده خوان ماده 145 قانون مجازات اسلامی

توضیحات ماده 145 قانون مجازات اسلامی

لزوم احراز تقصیر در جرائم غیر عمدی