بایگانی برچسب: وکیل مشارکت در ضرب و جرح

تعزیرات – ماده ۶۱۵ نزاع دسته جمعی

تعزیرات – ماده ۶۱۵ نزاع دسته جمعی هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند: ۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. ۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به […]