بایگانی برچسب: وکیل مالیاتی

ماده 35 قانون مالیات های مستقیم

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 35 حذف شد.