بایگانی برچسب: وکیل قذف در تهران

ماده 245 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 قانون مجازات

نسبت دادن رابطه جنسی زنا و لواط به دیگری را قذف گویند.