بایگانی برچسب: وکیل دیه

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 715 قانون مجازات اسلامی صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 715 قانون مجازات اسلامی […]

نرخ دیه در ماه های حرام و غیر حرام در سال 1402

نرخ مبلغ دیه در سال 1402 مبلغ 900 میلیون تومان بوده که در ماه های حرام قمری شامل ذیقعده ، ذیحجه، محرم ، و رجب یک سوم افزایش مبلغ دارد.