بایگانی برچسب: وکیل دیه

نرخ دیه در ماه های حرام و غیر حرام در سال 1402

نرخ مبلغ دیه در سال 1402 مبلغ 900 میلیون تومان بوده که در ماه های حرام قمری شامل ذیقعده ، ذیحجه، محرم ، و رجب یک سوم افزایش مبلغ دارد.