بایگانی برچسب: وکیل در قانون اساسی

وکالت وکیل در قانون اساسی

حق وکالت کردن وکیل یکی از حقوق افراد در قانون اساسی ایران است .