بایگانی برچسب: وکیل حقوق بشر

وکیل تسخیری منافقین

قانون اخلال در نظام اقتصادی

رسیدگی به جرائم جنایی با حضور وکیل صورت میگیرد و در صورتی که متهم از معرفی وکیل امتناع نماید تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه الزامی است.

انتقاد سازمان ملل از فرانسه

قانون اخلال در نظام اقتصادی

همزیستی عمومی، نگاه فرانسه در اعمال قوانین حجاب