بایگانی برچسب: وکیل حقوق بشر

وکیل تسخیری منافقین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به جرائم جنایی با حضور وکیل صورت میگیرد و در صورتی که متهم از معرفی وکیل امتناع نماید تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه الزامی است.

انتقاد سازمان ملل از فرانسه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همزیستی عمومی، نگاه فرانسه در اعمال قوانین حجاب