بایگانی برچسب: وکیل حقوقی

رای وحدت رویه 832 مورخ 1402/03/30

طرح دعوی الزام به فک رهن منافاتی با رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ که اعلام میدارد رفتار فروشنده مال مرهون غیر نافذ است ندارد!