بایگانی برچسب: وکیل توهین در تهران

ساده خوان ماده 245 قانون مجازات اسلامی

نسبت رابطه جنسی با معنا زنا یا لواط قذف گفته می شود.

ساده خوان ماده 114 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392

توبه متهم در جرائم حدی به جز قذف و محاربه در صورتی که قبل از اثبات جرم باشد و ندامت و اصلاح مجرم را برای قاضی احراز نماید موجب ساقط شدن مجازات میگردد .

اگر جرائم حدی به جز قذف با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب جرم توبه نماید دادگاه میتواند درخواست عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

توهین نماینده مجلس به مردم

توهین به هر لفظی در فضای واقعی یا اینترنت و شبکه اجتماعی جرم می باشد