بایگانی برچسب: وکیل توهین در ایران

توهین نماینده مجلس به مردم

توهین به هر لفظی در فضای واقعی یا اینترنت و شبکه اجتماعی جرم می باشد