بایگانی برچسب: وکیل تهران

وکیل در تهران

وکیل در تهران

وکیل در تهران وکیل در تهران فردی است که به عنوان وکیل اعم از کارآموز، وکیل پایه دو و یا پایه یک دادگستری مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی،کیفری یا خانواده مینماید و بر اساس قرارداد مشاوره یا وکالت یا هر قراردادی که رابطه خصوصی بین وکیل و موکل را نشان دهد به عنوان نماینده حقوقی […]

معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل

حق الوکاله وکیل

معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل در راستای معرفی جامع حق الوکاله و اجرت وکیل به بررسی مفاهیم و موضوعات مرتبط در صورت شکست در دعوا، مواردی که حق الوکاله به آن تعلق میگیرد، تعهدات موکل در قبال وکیل، نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اجرای رای، […]