بایگانی برچسب: وکیل تسخیری

وکالت وکیل در قانون اساسی

حق وکالت کردن وکیل یکی از حقوق افراد در قانون اساسی ایران است .