بایگانی برچسب: وکیل تبلیغ علیه نظام

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت می باشد که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مورد جرم انگاری قانون گذار ایران قرار گرفته است.