بایگانی برچسب: وکیل اختلال رایانه ای

ماده 8 قانون جرایم رایانه ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی)

ماده 8 قانون جرایم رایانه ای به اعلام مجازات حبس و جزای نقدی برای عاملان حذف، تخریب و غیر قابل پرداز کردن اطاعات دیگیری به طور غیر مجاز می پردازد.