بایگانی برچسب: وکیل احتکار و گران فروشی، وکیل تعزیرات حکومتی در مشهد، وکیل تعزیرات حکومتی در تهران

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 7

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۷ چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه […]

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 6

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۶ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود. تحلیل – ماده ۶ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 1-ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس […]

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 5

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۵ هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا […]

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 4

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۴ معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. تحلیل – ماده ۴ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 1-کارمند کسی است که […]

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 3

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۳ هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات […]

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 2

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۲ هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دوبرابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد. […]