بایگانی برچسب: وکیل آنلاین کیفری

‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

وکیل قتل

وکیل قتل یکی از پرونده های کیفری رسیدگی شده در محاکم کیفری موضوع جنایی کیفری قتل است و وکیل قتل از لحاظ حقوقی نوعی وکیل دادگستری است که با دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق و داشتن پروانه پایه یک دادگستری مبادرت به تحلیل مواد قانونی مرتبط با قتل در قانون مجازات اسلامی ، قانون آئین […]