بایگانی برچسب: وظیفه ضابط در هنگام ورود به اماکن بسته و تعطیل

ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394

هنگام ورود ضابط به اماکن بسته و تعطیل

ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارايه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. درصورتي‌كه اين […]