بایگانی برچسب: وظایف نظارتی دادستان در بازرسی

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌ بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.