بایگانی برچسب: منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری قانون

ماده 31 قانون مجازات اسلامی

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.