بایگانی برچسب: ممنوعیت ها در بازجویی ها

ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394

ممنوعیت سوالات خارج از موضوع اتهام

ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان […]