بایگانی برچسب: ملاک قانونی تجدید نظر از مجازات جایگرین حبس

ماده 76 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 76

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.