بایگانی برچسب: مقررات تعویق صدور حکم اطفال

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 94

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی نصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه میتواند از مقررات تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در تمام جرائم تعزیری نوجوانان استفاده نماید. مجازات شامل نوجوانان می گردد و اطفال مجازات ندارند. متن ماده 94 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 94 قانون مجازات […]