بایگانی برچسب: مقررات تعلیق اجرای مجازات اطفال و نوجوان

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 94

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی نصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه میتواند از مقررات تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در تمام جرائم تعزیری نوجوانان استفاده نماید. مجازات شامل نوجوانان می گردد و اطفال مجازات ندارند. متن ماده 94 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 94 قانون مجازات […]