بایگانی برچسب: مشاور

مشاوره با وکیل سرقت تعزیری

مشاوره وکیل سرقت تعزیری

با بررسی مشاوره های کیفری و پرونده های مرتبط با سرقت به این نتیجه میرسیم که سرقت تعزیری یکی از جرائم مندرج در فصل پنجم و کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی بوده است. و مجموعه حقوقی آوای رهنما با توجه به نقش وکیل در پرونده کیفری و مستند به قانون مجازات اسلامی ایران ضمن […]

جایگاه وکیل در ایران

جایگاه وکیل در ایران

وکیل وکیل در ایران به معنی شخصی است که به‌عنوان نماینده شخصی حقیقی مثل انسان یا نماینده شخصی حقوقی مثل سازمان یا اداره یا شرکت رفتار می نماید وبعد از اینکه این شخص قبول وکالت خود را شفاها یا کتبا اعلام نماید و یا رفتاری را انجام دهد که فعل موضوع وکالت است به عنوان […]