بایگانی برچسب: مشاوره مطبوعاتی

قانون مطبوعات مصوب 1364

قانون مطبوعات مصوب 1364 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند. “‌قانون اساسی اصل ۲۴ ‌فصل اول: تعریف مطبوعات ‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره […]