بایگانی برچسب: مشاوره رفع سوء پیشینه کیفری

تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

تعریف جامع سوء پیشینه و سابقه

سوء پیشینه چیست ؟ سوء پیشینه یا سوء سابقه کیفری وضعیتی است که مطابق آن شخصی حقیقی یا حقوقی مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شده و مورد تعقیبقانونی قرار گرفته و  حکم بر مجازات کیفری وی صادر شده است و صرف بازداشت در بازداشتگاه یا زندان از موارد سوء پیشینه نیست. سوء […]