بایگانی برچسب: مشاوره دربافت وجه غیر قانونی

ماده ۶۰۰ قانون مجازات تعزیرات و بازدارنده

ماده ۶۰۰ قانون مجازات مبحث پنجم تعزیرات و بازدارنده هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس […]