بایگانی برچسب: مشاوره حقوق کیفری

ساده خوان ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 269 قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حرز اینگونه تعریف شده است: (حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد) متن ماده 269 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 269 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…

ماده 267 قانون مجازات اسلامی

سرقت از منظر ماده 267 قانون مجازات اسلامی ایران به معنی ربودن مال متعلق به غیر است.