بایگانی برچسب: مشاوره حقوق سرقت

ساده خوان ماده 276 قانون مجازات اسلامی

فقدان شرایط حدی و سرقت تعزیری