بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی

هشتمین شوهر نجات یافته از قتل

۸ ازدواج و ۷ مقتول ماجرای زنی قاتل در استان مازندران که شوهران مسن خود را با دارو فشار و دیابت بی حال و خفه میکرد.

تیراندازی مرگبار در ایرانشهر

قانون اخلال در نظام اقتصادی

دست به اسلحه بردن و تیر اندازی و سلب امنیت محیط

ماده 1 قانون جرایم رایانه ای – ماده 729 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۰۶ قانون مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۶۰۶ قانون مجازات مبجث پنجم تعزیرات بازدارنده هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب […]

ماده ۶۰۱ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعزیرات – ماده ۶۰۱ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان […]

ماده ۵۹۸ مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۵۹۸ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به […]

ماده 596 مجازات تعزیری و بازدارنده

ماده ۵۹۶ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای […]

تعزیرات – ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی

حبس، جزای نقدی و مجازات جرم موئدی نتیجه جرایم کارشناسان، ممیزان و داوران می باشد.

ساده خوان ماده 283 قانون مجازات اسلامی

تعریف و اختیارات قاضی در ماده 283 قانون مجازات محاربه

ساده خوان ماده 277 قانون مجازات اسلامی

برداشت بیش از سهم شریک و سرقت حدی