بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی کیفری

ماده 282 قانون مجازات اسلامی

جرم محاربه بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای ۴ نوع مجازات است و شامل اعدام، حبس ابد، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد میباشد.