بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی مخفی کردن سند

تعزیرات – ماده ۶۰۴ قانون مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۶۰۴ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن […]