بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی شرایط استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده 66 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 66

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد