بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره با وکیل سرقت تعزیری

مشاوره وکیل سرقت تعزیری

با بررسی مشاوره های کیفری و پرونده های مرتبط با سرقت به این نتیجه میرسیم که سرقت تعزیری یکی از جرائم مندرج در فصل پنجم و کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی بوده است. و مجموعه حقوقی آوای رهنما با توجه به نقش وکیل در پرونده کیفری و مستند به قانون مجازات اسلامی ایران ضمن […]

ماده 274 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

ماده 274 قانون مجازات و میزان نصاب مال مورد سرقت در هر بار سرقت

ماده 272 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

ماده 272 قانون مجازات و مجازات سرقت به وسیله کودک،دیوانه یا حیوان

ماده 271 قانون مجازات اسلامی

هتک یا شکستن و یا نقض حرز و مثال های آن