بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی حکم

ماده ۶۰۵ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و بازدارنده هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و […]