بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی جرم سیاسی

ماده 287 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ق مالیات مستقیم

بغی ارتکاب جرم بر خلاف سیاست حاکم بر جامعه که در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مورد تعریف قرار گرفته است