بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی جرایم ضد امنیت داخلی

ماده 279 قانون مجازات اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 279 قانون مجازات اسلامی و تعریف محاربه و ایجاد نا امنی در محیط