بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی تدلیس در معامله

ماده ۵۹۹ قانون مجازات تعزیرات بازدارنده

ماده ۵۹۹ قانون مجازات مبحث پنجم تعزیرات و بازدارنده هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش […]