بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی اصناف

قانون نظام صنفی مصوب 1382

قانون نظام صنفی مصوب 1382 ‌قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌فصل اول – […]