بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور جکم کیفری

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 44

بر اساس ماده 44 قانون مجازات در صورت ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور حکم دادگاه باید قرار را لغو و حکم محکومیت کیفری صادر نماید.