بایگانی برچسب: مشاوره حقوقی اجاره

تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها سال 1401

مسکن و اجاره بها

تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها سال 1401 هيئت وزيران در جلسـه 22 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /56169 مورخ 12 /4 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها تصويب […]